CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>活动公告
关注我们的微博:

“圣诞嘉年华”实物获奖公告

  亲爱的玩家,“圣诞嘉年华”页面活动的获奖玩家可前往实物领奖中心填写个人相关信息。信息搜集至2020年01月16日23:59:59分截止,逾期不补,请尽快前往填写。

  实物领奖中心:http://app.tiancity.com/portalprize/index.html


  以下为获奖名单:

账号 奖励
158*****724 罗技G402游戏鼠标(1件)
132*****358 罗技G402游戏鼠标(1件)
177*****886 CSOL定制版雨伞(1件)
aio***007 CSOL定制版雨伞(1件)
a15******555 CSOL定制版雨伞(1件)
j17*****138 CSOL定制版雨伞(1件)
ha***1x CSOL定制版雨伞(1件)
niy******678 金士顿CSOL定制键盘(1件)
cs1******141 金士顿CSOL定制键盘(1件)
65*****49@qq.com CSOL棒球服(1件)
135*****649 CSOL棒球服(1件)
ljh*****116 CSOL棒球服(1件)
fei*****888 CSOL棒球服(1件)
asd********311 CSOL棒球服(1件)
huw****n111 圆刚CSOL定制耳机(1件)
yan**********123 圆刚CSOL定制耳机(1件)
lxw********730 CSOL定制版水杯(1件)
fly*******689 CSOL定制版水杯(1件)
186*****515 CSOL定制版水杯(1件)
wb**d5 CSOL定制版水杯(1件)
lz2******610 CSOL定制版水杯(1件)


  《反恐精英Online》
   运营团队