CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>系统公告
关注我们的微博:

网通一区,电信二区网络波动公告[新增内容]

亲爱的战友们:

     

      当前网通一区,电信二区依然存在网络波动问题,我方仍在积极跟进处理中。

 

      遭遇网络波动影响的战友可能出现登录困难的情况,并可能出现天成点、铭牌不显示,无法兑换道具等异常问题。

 

      为避免游戏体验受到影响,建议战友们错开网络波动时间进行游戏。

    

      请大家了解并互相转告,由此造成的不便还请谅解。

 

--------------------------------------------------


      
      当前网通一区,电信二区存在网络波动问题,我方正在积极跟进处理中。

      遭遇网络波动影响的战友们可进行重新登录尝试。
     
      请网通一区,电信二区战友了解并相互转告,由此造成的不便之处敬请谅解。

《反恐精英Online》 运营团队
2023年9月18日