CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>系统公告
关注我们的微博:

2023年9月6日例行维护公告[已结束][新增内容]

亲爱的战友们:

     

     96日例行维护工作已结束,所有大区已全部开放并可正常登录进行游戏。

 

     本次维护同时修复了大灾变地图作战守则Ⅱ无法成功载入的问题。

 

     请大家了解并互相转告,感谢您对维护工作的理解和支持。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
《反恐精英Online》 运营团队
2023年9月6日