CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>系统公告
关注我们的微博:

7月14日网络波动公告[已处理]

亲爱的战友们:

      7月14日网络波动造成了较为严重的掉线问题,影响了较多战友的正常游戏。

      目前,我方已完成沟通并解决了该问题,给大家带来的不便我们深表歉意。

      遭遇问题的战友可尝试重新登录,登录成功后可放心体验游戏。

      感谢战友们的理解和支持。

---------------------------------------------------------------------------------------------------
      
      当前因服务商网络波动导致游戏中小部分战友出现掉线问题,我方正在积极同服务商进行沟通处理。

      遭遇网络波动影响的战友们可稍作等待后,再进行重新登录尝试。
     
      请各位战友了解并相互转告,由此造成的不便之处敬请谅解。

《反恐精英Online》 运营团队
2023年7月14日