CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>活动公告
关注我们的微博:

2023年度发布会实物获奖开放填写公告

  亲爱的玩家,“奔赴每一场热爱”预约活动中奖名单已经产生,实物中奖玩家现在可前往实物领奖中心填写个人相关信息,信息搜集至2023年7月26日23:59:59分截止,逾期不补,请尽快前往填写。

  实物领奖中心:http://app.tiancity.com/portalprize/index.html 


  以下为实物奖励获奖名单:奖品名称 抽奖号码 账号
憎恶屠夫按摩捶 499537 na*****88
662563 182*****362
351661 zaas******5317
452555 lc****41
327229 kee****aby
435834 mjf1******4317
536569 czr****b78
698932 tbr******040
426871 zs***31
335437 cr****hu
年度超凡角色鼠标垫 968328 zz**yo
637497 ss*****75
994991 157*****104
852318 jin1******0253
971137 188*****909
445183 y18****202
973483 151*****622
974447 185*****737
532145 137*****671
314744 155*****871
HyperX起源游戏键盘 323158 tan*****354@163.com
338725 yuc*******250
589347 wk**54
149436 lqh*******296
325867 z1*****18
HyperX云雀真无线蓝牙耳机 287943 lei****566
297788 mm5*****603
759156 qpw****113
119196 s14*****75w
695494 qj*****20


《反恐精英Online》

运营团队