CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>系统公告
关注我们的微博:

10月23日更新版本违规处理公示

亲爱的战友们:
  
  10月23日版本更新以后,极少部分玩家异常出现了获取大量欢乐积分的漏洞,官方对于该问题立即进行了修复,并对异常获取欢乐积分的玩家进行欢乐积分回收操作,回收过程中确认存在玩家账号已恶意使用了异常获取欢乐积分,故根据情节严重程度对相关账号进行2周及以上不同期限的封停(最高会处以永久封停),对于其所消耗非法所得欢乐积分而获得的道具也会进行回收处理。
  
  以下为部分违规封停账号公示,请战友们引以为戒,遵守游戏纪律。

csna*** q6685*** neil1*** liujing106***
kaohe*** q5163*** liu*** chengbing***
ab68909*** q3839*** xuanwoainii*** l0104***
q139788*** hao1994y*** aaa15219626*** b1755410***
lj1220*** su6599*** cheng645435*** bin326879***
luo665*** ab68909*** lin210*** fb541787***
sgyk*** ww8891*** huang*** quan791404***
q3665*** xiaosi242*** yy1544990*** qw171574***
lj389137*** zhao94379*** ss81276*** liji***
chen503732*** rged09*** qq1544990*** xwhxyx***
sanmao131*** 15571770*** qw77582582514*** q976853***
slxx*** q3895*** oo1544990*** wb523579***
denniskin*** wangyanan4*** zhouruijie1*** qw251761***
nsydhz*** q6566*** hpf*** leizeyangla***
guoyunmucs2*** 13112131*** wq876*** shenwangco***
ma359028*** 13152132*** aaa1544990*** 17731765***
q3625*** q5152*** lll28310*** wok1351352***
q3621*** d1544990*** suquanyu*** wei2500012***
qw746482*** x15288*** rr1544990*** k412432***
lokbe*** liu*** aa1544990*** b6431***
zhangzhenhai1*** yang1477764*** w982722*** a1913445***
q2209*** tml8*** ss1544990*** jayfjq2510765***
q6566*** q3600*** 15990078*** shenwangco***
q3316*** q3834*** as4997*** qq1842618***
dingboding2*** q5229*** cs1423813*** shabidaowohao***

《反恐精英Online》 运营团队
2019年10月30日