CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>系统公告
关注我们的微博:

合服转移奖励调整公告

亲爱的战友:   
      
     
      因活力武器补给箱将暂时下线,战场转移计划页面领取的合服转移奖励组成进行如下调整:

      ※自2018/11/07起合服转移成功奖励中的活力武器补给箱(30天)替换为5000欢乐积分兑换券(2个)。

    
      请战友了解并相互转告,祝大家游戏愉快。《反恐精英Online》运营团队

2018年11月01日