CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>活动公告
关注我们的微博:

“游戏设计调研”获奖名单公示

  亲爱的玩家,现“游戏设计调研”页面活动获奖名单已经出炉!此次获奖名单中的所有玩家每人都将获得10个T30角色芯片的特别奖励!奖励将会在9月12日例行维护结束后进行发放,请获奖的玩家进行查收,同时感谢大家的积极参与!
  

  活动页面链接:https://evt03.tiancity.com/csol/51067/home/index.php


  以下为获奖名单:


账号

奖励

a53****75

T30角色芯片(10个)

51*****43@qq.com

136*****414

152*****648

d1****23

qqh******697

pyj********704

152*****369

yao******664

q11*****550

137*****523

185*****731

a47*****258

adsl******958

q1*****es

lov*****033

cs6******56

asd*******456

bin*******456

a13******758

qqq*****220

137*****381

jcc******8jcc

zbs*******170

e19*****019

qcy********789

a98****521

wyc******032

only*********o14

wy*****29

b90*****40

ha****20

jj2*****85

zy****32

158*****880

yan*****56

as****ll

qq1******500

176*****206

176*****226

189*****719

182*****897

mm7*****927

zms******604

lyh8*****835

l393*****211

jun*****23

w13*******16w

hei******98

wuji*********856

  《反恐精英Online》
  运营团队