CSOL新闻

您的位置:首页>情报中心>活动公告
关注我们的微博:

“万圣节大作战”活动获奖公告

  亲爱的玩家,现“万圣节大作战”活动中获得实物奖励的用户可前往实物领奖中心填写个人收货相关信息。信息搜集12月06日23:59:59分截止,逾期不补,请尽快前往填写。

  实物领奖中心:http://app.tiancity.com/portalprize/index.html 
  活动页面链接:https://evt03.tiancity.com/csol/51756/home/index.php


  以下为获奖名单:


实物奖励

账号

实物奖励

账号

CSOL崔智云Q版抱枕

liana*****feng

CSOL双肩包

89****800@qq.com

sls***203

wsj***05

chen*****enjianj

lejiu****elele

yang****9777

dj35****7dj

qq136****6300

q139****1642

q1***n

dian****ao

a64***288

zhou****242

feng*****9870

zhaowei****541z

qiuh****uyun

ha**ba

wang****32880

152****2257

ab**ri

q73****374

xx11****3844

xwj1****55904

gstcz****1011

op****848

132****349@qq.com

lei***001

d220****989

hanha****811857

a8441****71998

csg****o2

q62****817

wo****ajikao

a27***71

b41****623

ruanha****60060

ya***68

qq36****635

a55****132

th***c

pj***67

hj78****961

kaqq****28753

1828****904

tian****8423

jj7***155

jsj132****2927

dj128****147

a6***17

ws**jdx

liu****lujin

slh***20

dm5****113

851***078@qq.com

huan****93

hua****nrun

joe***66

197****519@qq.com

gstcz****1011

zhili****g100

www***229

tqt****10as

cjc135****3750

lha****21

a10****87

159****2418

x61***83

zbh****514

shen****12340

lia****44

ilov****ca

dc***07

851****78@qq.com

ilov****ca

cj***02

w102****645

woai****75283

xx**32

waz****fv1

CSOL连帽棒球服

tuz***aa

a22****66

dc***07

whb2****66

woli****8

dm****0113

a11****7399

zbh****514

sbsbs****017

yang3****2248

shenji****340

a1107****20a18

w10****8645

hao11****0902

182****3910

qq82****418q

woai****lun1

1528****349

li36****413

zs****0


《反恐精英Online》 运营团队
2017年11月24日